OVL Awards: inschrijving is nu geopend!

OVL Awards geven waardevolle initiatieven een podium

Er gebeuren hele mooie dingen in de sector. OVL-professionals ontwikkelen producten, projecten, ontwerpen, plannen en visies om trots op te zijn en die het waard zijn om te delen. Vandaar dat NSVV, OVLNL en Acquire het initiatief hebben genomen om op het OVL Symposium 2024 de OVL Awards uit te reiken. We nodigen gemeenten, provincies, marktpartijen, onderwijsinstellingen en studenten en andere branchegenoten uit mee te dingen. Doet u mee?

We dagen iedereen uit om zijn of haar ideeën die in de afgelopen periode zijn ontwikkeld of geïntroduceerd aan te melden voor de OVL Award 2024: ideeën die een aantoonbare bijdrage (kunnen) leveren aan professionaliteit, effectiviteit en/of kwaliteit van het vakgebied Openbare Verlichting. Productinnovaties zijn welkom, maar ook verbeteringen op het gebied van organisatie, beleid, ontwerp, samenwerking en meer; plus nieuwe vormen van aanbesteden, succesvolle samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, nieuwe producten, inspirerende ontwerpen, et cetera.

We hanteren bij de beoordeling drie categorieën:

  • Productinnovatie
  • Beleid en organisatie
  • Ontwerp

Bij uw inzending kunt u aangeven in welke categorie u mee wilt dingen.

Procedure

De aanwezigen van het OVL Symposium 2024 in Eindhoven kiezen ter plekke op basis van de pitches de winnaar(s). Mocht het aantal inzendingen groter zijn dan de beschikbare pitches dan zullen de initiatiefnemers een voorselectie maken.

Wat is de beloning?

Uiteraard doet u eerst en vooral mee aan de OVL Award 2024 omdat u trots bent op uw idee én dat graag met vakgenoten wilt delen. Zodat het breder in de sector toegepast kan worden. Verder maakt u kans op:

  • Publicatie van een korte impressie van uw inzending via de kanalen van OVLNL, NSVV en Acquire voorafgaand aan het OVL Symposium. Zodat de sector kennis kan nemen van uw initiatief.
  • Ruimte tijdens het OVL Symposium op 12 november om uw idee te pitchen aan alle symposium deelnemers.
  • Voor de winnaar(s) een artikel in het Technisch Vakblad Openbare Verlichting van december.
  • Het artikel wordt bovendien doorgeplaatst op de platforms van Acquire (Straatbeeld, Stedebouw & Architectuur, Biind).
  • En de winnaars bieden we een fraaie videopresentatie in samenwerking met een professioneel videobureau.
  • De winnaar krijgt een mooie Award uitgereikt op het OVL Symposium.

In de week van 15 juli wordt het inschrijfformulier voor de OVL Awards geopend. U wordt dan gevraagd om aan te geven: de titel van uw inzending, een korte en wervende omschrijving (maximaal 50 woorden), een uitgebreidere uitleg van uw inzending (maximaal 400 woorden, plus uiteraard ruimte voor beelden), de rubriek waarin u mee wilt doen en uw persoonlijke gegevens. Dus heeft u al een idee, werk het vast uit!

Terug naar boven