Programma

Het symposium kent een aantal plenaire activiteiten en parallelrondes. De inhoud is opgebouwd rond drie hoofdthema's:

Verlichtingskunde
In dit blok delen we vanuit de  expertteams van NSVV actuele inzichten en onderzoeken rond licht en verlichting en het maken van lichtberekeningen.

Smart city & lighting
De voorzitter van het OVLNL netwerk Smart Lighting over actuele vraagstukken rond nut en noodzaak van connectieve openbare verlichting en conclusies uit het congres De Slimme Stad. TU/e Eindhoven presenteert een visie op inkoop en aanbesteding van smart lighting. Binnenlandse Zaken praat u bij over de toepassingen van artificial intelligence.

Licht en omgeving
In dit laatste blok staat niet het licht maar juist de gebruiker van de openbare ruimte centraal. Aan de orde komt het Utrechts Europees project IRIS met een veilige en smart zebra oversteek en connectieve openbare verlichting waarin diverse sensoren zijn geïntegreerd. En de NSVV praat u bij over verlichting van zebra en voetgangers oversteken. En u wordt bijgepraat over de laatste stand van zaken van de OVLNL praktijkstudie “hinder door led armaturen”.  Een onderzoek naar een maatlat voor het bepalen van hinder door led-armaturen. CROW/NSVV presenteren de studie naar goede verlichting voor een toegankelijke openbare ruimte. En tijdens het symposium wordt de handleiding Participatie & Openbare verlichting gepresenteerd!

Het programma ziet er dan als volgt uit:

 • TijdTitelSpreker
 • 13:00 - 13:30Alvast even bijpraten met OVLNL, NSVV en de partners  20201022congreslocatie

  Kijk even rond

  Alvast even bijpraten met OVLNL, NSVV en de partners

 • 13:30 - 13:45Welkom door de dagvoorzitter  20201022congreslocatie

  Opening door de dagvoorzitter

  Welkom door de dagvoorzitter

 • 13:45 - 14:00Wie is er allemaal bij vandaag  20201022congreslocatie

  Introductie sprekers

  Wie is er allemaal bij vandaag

 • 14:00 - 14:40Parallelronde 1  20201022congreslocatie

  Eerste parallelronde

  Parallelronde 1

 • 14:00 - 14:40Wat kan de NSVV Gedragsode Lichtberekeningen voor u betekenenMark Laponder 20201022congreslocatiecongreslocatie

  De verschillen qua interpretatie van de diverse aangeboden lichtberekeningen ontstaan doordat er geen uniforme regels voor het berekenen van een lichtplan bestaan. Wat moet ingevoerd worden en wat dient men als uitvoer te presenteren? Dit om tot een goed “appels met appels” vergelijk te kunnen komen voor de opdrachtgever. Die ‘standaard’ heeft de NSVV in nauwe samenwerking met de NLA (Nederlandse Licht Associatie) ontwikkeld in de vorm van de Gedragscode Lichtberekeningen. De bedrijven die zich hieraan committeren, gebruiken dezelfde uitgangspunten  voor hun berekeningen en weten die duidelijk te argumenteren en funderen. Zo  is de uitkomst van de berekening vergelijkbaar met andere berekeningen.

  Wat kan de NSVV Gedragsode Lichtberekeningen voor u betekenen door Mark Laponder

 • 14:00 - 14:40Inkopen en aanbesteden van Smart LightingElke den OudenRianne Valkenburg 20201022congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  De vervanging van openbare verlichting door led is in volle gang. ‘Slimmere’ oplossingen (interactieve dynamische verlichting) en integratie van nieuwe applicaties (laadinfra, 5G) hebben ook impact op de inkoop of aanbesteding van openbare verlichting. Gaat er in uw gemeente ook een inkoop of aanbestedingstraject lopen en vraagt u zich ook af hoe u dat het beste kunt aanpakken? 

  We starten deze workshop met een presentatie en zullen vervolgens in een interactieve sessie een aantal onderwerpen bespreken die een rol kunnen spelen, zodat u een beeld krijgt van de uitdagingen waar u en uw collega’s voor komen te staan.

  Inkopen en aanbesteden van Smart Lighting door Elke den Ouden, Rianne Valkenburg

 • 14:00 - 14:40Young Watt: Delen we dezelfde visie in de branche?Paul van Galen 20201022congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Één van de aspecten die de OVL branche zo interessant maakt is de samenwerking met verschillende disciplines. Of het nu gaat om de beleidsvorming, het beheer, de plannen, de uitvoering of het integreren van oplossingen die niet direct te maken hebben met verlichting; we moeten met z’n alle samen werken om de kwaliteit van de buitenruimte te kunnen waarborgen of te verbeteren. Maar hoe zien we de toekomst van de openbare verlichting? Hoe gaan we dit nu realiseren? En hoe gaat dit nu in de praktijk? Hoe kijkt de nieuwe generatie hier tegenaan en wat kunnen we doen met nieuwe manieren van werken of met afstemming op afstand? Kortom hoe ziet de toekomst eruit? En wat moeten we doen om dit gezamenlijk te realiseren? Als nieuwe generatie onderzoeken we graag met u hoe dit in elkaar steekt tijdens onze interactieve sessie, doet u mee?

  Young Watt: Delen we dezelfde visie in de branche? door Paul van Galen

 • 14:40 - 14:50Pauze en bijpraten met NSVV, OVLNL en de partners  20201022congreslocatie

  Pauze

  Pauze en bijpraten met NSVV, OVLNL en de partners

 • 14:50 - 15:30Parallelronde 2  20201022congreslocatie

  Tweede parallelronde

  Parallelronde 2

 • 14:50 - 15:30Goede verlichting voor een toegankelijke openbare ruimteRichard Boerop 20201022congreslocatiecongreslocatie

  Het afwegingskader GVveTOR is een middel om te kunnen toetsen of het nachtbeeld van een openbare ruimte het gebruik door mensen met verminderd zicht voldoende faciliteert. De doelstelling is om mensen met verminderd zicht in staat te stellen om volwaardig deel te kunnen nemen aan de maatschappij en zich zoveel mogelijk zelfstandig door de openbare ruimte te kunnen bewegen.

  Het afwegingskader gaat uit van het versterken van gangbare uitgangspunten voor verlichting en inrichting van de openbare ruimte. De doelstelling is niet om nieuwe richtlijnen te introduceren, maar de kwaliteit van de uitvoering daarvan zodanig te versterken dat mensen met verminderd zicht beter worden gefaciliteerd in het gebruik van de openbare ruimte.

  Goede verlichting voor een toegankelijke openbare ruimte door Richard Boerop

 • 14:50 - 15:30Slimme en goede verlichting voor een zebra oversteek. Een project in Utrecht  met Europese samenwerking en  bewoners, kennisinstituten en marktpartijen.Arthur KlinkDirk Goetmakers 20201022congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Arthur Klink (gemeente Utrecht) en Dirk Goetmakers (Luminext) praten u bij over het IRIS project in Utrecht. Een korte introductie.

  Wat omhelst het Lighthouse project IRIS
  IRIS staat voor “Integrated and Replicable Solutions for co-creation in Sustainable Cities” en wordt gefinancierd vanuit het Europese onderzoekprogramma Horizon 2020. Het project ondersteunt drie 'Lighthouse'-steden Utrecht, Göteborg (Zweden) en Nice Côte d’Azur (Frankrijk) bij het ontwikkelen, demonstreren en realiseren van energie- en mobiliteitsdiensten die bijdragen aan een betere en meer duurzame kwaliteit van leven in de steden en vermindering van de CO2-uitstoot. Vier 'Follower'-steden Vaasa (Finland), Alexandroupolis (Griekenland), Santa Cruz de Tenerife (Spanje) en Focsani (Roemenië) volgen de ontwikkelingen in de Lighthouse-steden op de voet, geven feedback voor replicatie en opschaling, en stellen tijdens de looptijd van het project een gedetailleerd plan op voor replicatie van oplossingen in de eigen regio na afloop van het project. Er zijn diverse partners, waaronder Luminext.

  Randvoorwaarden
  Aan het project zijn de volgende randvoorwaarden gesteld: bewoners actief bij het project betrekken, geïntegreerde en repliceerbare oplossingen door co-creatie die toepasbaar en opschaalbaar zijn en tot slot het delen van kennis en ervaring.

  Aanpak en resultaat
  Uit diverse workshops met bewoners en professionals zijn een aantal ideëen tot concepten uitgewerkt. Er is door de bewoners gekozen wat gemaakt gaat worden. De keuze is gevallen op een veilige en slimme zebra oversteek met smart lighting en smart city toepassingen. Arthur vertelt over het project, de participatie én het ontwerp van met name de verschillende oplossingen voor de zebra. Met name de verschillende studies die in het ontwerp gedaan zijn in samenwerking Rijkswaterstaat, leveranciers en Katholieke Universiteit Leuven en Innolumis komen aan bod. Dirk vertelt over de smart lighting-, smartcity-  en de Smart Hub masten in het project. Alle ovl is naar led armaturen die connectief zijn. En over de sensoren en de smart hubs die 5G ready zijn, voorzie van zonnefolie en energieneutraal.

  Slimme en goede verlichting voor een zebra oversteek. Een project in Utrecht  met Europese samenwerking en  bewoners, kennisinstituten en marktpartijen. door Arthur Klink, Dirk Goetmakers

 • 15:30 - 15:45Innovatieronde met pitches van de partners  20201022congreslocatie

  Innovatie pitches

  Innovatieronde met pitches van de partners

 • 15:45 - 16:25Parallelronde 3  20201022congreslocatie

  Derde parallelronde

  Parallelronde 3

 • 15:45 - 16:25Artificial Intelligence in de publieke sectorMarieke van Putten 20201022congreslocatiecongreslocatie

  Inzicht in recente beleidsontwikkelingen op het gebied van AI in Europa en Nederland. Verder een inkijk van de toepassingen op het gebied van AI in de publieke sector. En de concrete mogelijkheden om het innovatieve MKB uit te dagen voor vraagstukken van de overheid. In interactie met aanwezigen wordt ingegaan op de kansen op het gebied van openbare verlichting.

  Artificial Intelligence in de publieke sector door Marieke van Putten

 • 15:45 - 16:25Participatie Openbare VerlichtingDaaf de KokBeatrijs Oerlemans 20201022congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Op dit symposium presenteren wij de praktische handleiding ‘Participatie en openbare verlichting’. We bieden u een preview, leiden u in vogelvlucht door de inhoud heen en duiken vervolgens een praktijkcasus in om te laten zien hoe u de handleiding kunt gebruiken. Aan deze publicatie is circa anderhalf jaar gewerkt. Dertien gemeenten en OVLNL werkten mee aan de totstandkoming ervan. De handleiding is na 22 oktober gratis als PDF te verkrijgen via OVLNL en via Licht en Donker Advies.

  Participatie Openbare Verlichting door Daaf de Kok, Beatrijs Oerlemans

 • 15:45 - 16:25Het ontwikkelen van een nieuw verlichtingsconceptRik Spieringhs 20201022congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Nieuwe ontwikkelingen binnen straatverlichting op het gebied van dimmen en bundelsturing maakt de verlaging van het energieverbruik en het creëren van asymmetrische lichtsterkte verdelingen mogelijk. Het verminderen van het energieverbruik en tegelijkertijd het waarborgen van de veiligheid is echter minder vanzelfsprekend. Binnen de straatverlichting en verkeersveiligheid zijn de waargenomen luminantie-contrasten tussen de wegmarkeringen en het wegdek zeer belangrijk. In deze sessie word het optimaliseren van de verlichting gebaseerd op deze luminantie-contrasten beschreven. Hierbij worden er gebruik gemaakt van recente reflectie metingen van (retro)reflectieve wegmarkeringen en stukken wegdek.

  Het ontwikkelen van een nieuw verlichtingsconcept door Rik Spieringhs

 • 16:30 - 16:50Plenair: Hinder door led-verlichtingKees DiepeveenAnnelies de Jong 20201022congreslocatie

  Kees Diepenveen (wethouder Openbare Ruimte van de gemeente Utrecht) en Annelies de Jong (directeur SOLGU) praten u bij over de praktijkstudie naar hinder door ledverlichting. Stichting Openbare Verlichting Nederland (OVLNL) is samen met de gemeentes Utrecht en Zoetermeer, en drie belangenorganisaties van mensen met een visuele beperking dit project opgestart. Het doel is om samen een meetmethode te ontwikkelen om de hoeveelheid verblindend licht dat een ledarmatuur veroorzaakt (van te voren) te kunnen bepalen. De kennis en inzichten zal ook fabrikanten stimuleren om betere ledverlichting te ontwikkelen, die minder verblinding veroorzaken. Ook voor mensen zonder visuele beperking. 

  Bekijk hier de korte introductiefilm op dit programmaonderdeel.

  Meer over dit inspirerende en relevante project leest u hier.

  Plenair: Hinder door led-verlichting door Kees Diepeveen, Annelies de Jong

 • 16:50 - 17:00Afsluiting en uitreiking IGOV speld  20201022congreslocatie
 • 17:00 - 17:30Napraten bij NSVV, OVLNL en de partners  20201022congreslocatie
Terug naar boven